Kinesiotaping voor directe pijnvermindering bij knieartrose.

Kinesiotaping voor directe pijnvermindering bij knieartrose

Knieklachten staan in de top 5 van gezondheidsproblemen die door een therapeut worden behandeld. Dit kan een acute klacht betreffen na een trauma, maar ook chronische knieklachten zoals knieartrose.

Pijn veroorzaakt door knieartrose kan het looppatroon van ouderen ernstig beperken. Onlangs is een onderzoek gedaan onder 10 participanten om het directe effect te meten van kinesiotaping op pijn en functie bij ouderen met knieartrose. De resultaten van het onderzoek suggereren dat kinesiotaping effectief is als directe pijn verlichtende interventie bij knieartrose bij ouderen.

Onderzoeksmethode

In de studie werden 10 ouderen met knieartrose geïncludeerd. Van alle participanten werd data verzameld over kniepijn, looppatroon en balans voordat de kinesiotaping werd aangebracht. Kniepijn werd gemeten met de VAS-schaal in rust en tijdens het lopen. Informatie over het lopen en balans werd opgehaald met een 10 minuten looptest en een up-and-go test. Nadat de taping was aangebracht werd opnieuw dezelfde data verzameld.

Resultaten & conclusie

Het onderzoek laat zien dat kinesiotaping een goede interventie is om kniepijn te verminderen en het looppatroon en de balans significant (P<0.05) verbetert in vergelijk met geen taping. Kinesiotaping is volgende de onderzoekers dan ook een goede interventie om kniepijn te verminderen en kan als een hulpmiddel worden gezien voor het lopen en balans. Kleine kanttekening: de resultaten zeggen alleen wat over het directe korte termijn effect en niets over het langere termijn effect. Daarnaast heeft deze studie een relatief kleine steekproefgrootte van 10 patiënten.

Kortom: heeft u knieklachten, blijf er dan niet mee lopen, want misschien kunnen wij u helpen. 

 

 

Deel dit berichtCorona maatregelen

Middels dit bericht willen wij u op de hoogte brengen, dat wij vanaf 1 juni weer de reguliere podotherapiezorg gaan hervatten. Daarbij hoort wel een nieuw beleid en opgewaardeerd protocol.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom kunnen er vanaf heden weer afspraken gemaakt worden. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • In de wachtkamer van onze praktijk in het St Antonius ziekenhuis in Woerden en het gezondheidscentrum t Zand is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom indien mogelijk alléén naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Voor vragen zijn wij bereikbaar op 0348- 460 507 of secretariaat@debewegingsexpert.nl

G. Heijgele en het team van de BewegingsExpert