Hoe fitter hoe weerbaarder tegen Corona?

Ik bemerk in mijn praktijk, dat een deel van de mensen nog steeds erg bang is, voor het krijgen van Corona. Het effect daarvan is, dat men neigt, om zoveel mogelijk thuis en binnen te blijven. Dit leidt vaker tot minder bewegen, maar laat dit nu net een averechts effect hebben op de weerbaarheid tegen Corona. Dit licht ik nader toe.

Fitheid

Als u fit bent, heeft u een betere weerstand tegen virussen! We zitten nu met z’n allen thuis, waardoor de kans op lichamelijke inactiviteit groter wordt. Dat geldt zeker ook voor sommige ouderen die door een bepaalde aandoening (artrose) al wat minder actief kunnen zijn. We moeten de huidige situatie aangrijpen als aanleiding om echt in beweging te komen, letterlijk. Bewegen versterkt namelijk ons afweersysteem. Maar hoe werkt dat dan? En wordt ons afweersysteem dan al op heel korte termijn sterker? Dit licht ik nader toe.

Afweersysteem zwakt af na je 50ste

Het afweersysteem beschermt tegen het binnenkomen van micro-organismen. Het zorgt daarmee voor het voorkomen van ziektes. Na het 50ste levensjaar neemt de werking van het afweersysteem geleidelijk af, waardoor de gevoeligheid voor onder anderen infectieziekten en auto-immuunziekten geleidelijk toeneemt.

Bewegen versterkt het afweersysteem

Hoe gaaf is dat! En ook heel bemoedigend! Dat lichamelijke activiteit veroudering van het afweersysteem kan tegengaan. Ouderen die lichamelijk actief zijn, laten een verminderd risico op infecties zien. Juist bij mensen die kwetsbaar zijn, blijkt dat lichamelijke activiteit leidt tot een versterking van die onderdelen van het afweersysteem, die normaal afnemen bij het ouder worden. ‘Lichamelijk actief’ kan overigens ook bewegen op een stoel zijn, voor mensen die niet meer kunnen lopen. Of de armen intensief bewegen, met een zak rijst in de handen. Het moet een beetje moeite kosten, dat wel. Positieve effecten met bewegen bereik je al door 5 dagen per week 30 minuten per dag ‘ matig tot intensief’ te bewegen. Het gaat uiteindelijk om een toename van de activiteit van het hart waardoor een sterkere bloedsomloop ontstaat.

Bewegen zorgt voor een sterkere bloedsomloop

Bij al deze bovengenoemde processen, speelt de bloedsomloop een belangrijk rol. Door te bewegen ontstaat een toename in de activiteit van het hart, verwijding van bloedvaten en snellere bloedstroom. Deze sterkere bloedstroom zorgt er voor dat belangrijke cellen van het afweer systeem goed door het lichaam verspreid worden. Onze afweer wordt sterker!

Op welke termijn mag je een effect van bewegen verwachten?

Het liefst meteen beginnen. Elke dag is meegenomen. Maar heeft u klachten die het bewegen belemmeren, dan kunnen wij u  misschien helpen. Dit zodat u weer weerbaarder wordt tegen Corona.

Deel dit berichtCorona maatregelen

Middels dit bericht willen wij u op de hoogte brengen, dat wij vanaf 1 juni weer de reguliere podotherapiezorg gaan hervatten. Daarbij hoort wel een nieuw beleid en opgewaardeerd protocol.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom kunnen er vanaf heden weer afspraken gemaakt worden. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • In de wachtkamer van onze praktijk in het St Antonius ziekenhuis in Woerden en het gezondheidscentrum t Zand is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom indien mogelijk alléén naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Voor vragen zijn wij bereikbaar op 0348- 460 507 of secretariaat@debewegingsexpert.nl

G. Heijgele en het team van de BewegingsExpert