Relatie mobiliteit voet en rugklachten: de oefeningen

De vorige keer gaf ik aan, dat de mobiliteit van de voeten een rol kunnen spelen in het hebben van rugklachten. Mensen met lage rugklachten raad ik daarom aan, om de mobiliteit van de voeten eens te laten beoordelen. Door de mobiliteit van de voeten te herstellen, is het mogelijk dat er een duidelijke verminderde pijnsignaal wordt ervaren ter hoogte van de lage rug. De foto’s onderaan zijn voorbeelden van oefeningen die de mobiliteit van de voet terug kunnen herstellen. Beide oefeningen zullen zo’n drie keer per week uitgevoerd moeten worden, met 25 herhalingen per been , om verschil te gaan ervaren. Belangrijk is, dat men geen  pijn mag ervaren tijdens de oefeningen en te bewegen tot waar het lichaam kan bewegen. Forceer deze bewegingen dus nooit en bij klachten aan de voeten, raad ik deze oefeningen af.

Oefening 1

Plaats beide handen op schouderhoogte tegen de muur en steun op één been. Breng de knie van het andere been tot 90° en zwaai vervolgens dat been van links naar rechts, zonder de steunvoet mee te draaien.

Oefening 2

Plaats beide handen op schouderhoogte tegen de muur en steun op één been. Duw de andere voet afwisselend schuin links en rechts naar voren, waarbij je voelt dat de steunvoet  naar binnen en buiten  kantelt. Ontspan hierbij wel het steunbeen, waarbij de knie iets gebogen mag zijn.

Deel dit berichtCorona maatregelen

Middels dit bericht willen wij u op de hoogte brengen, dat wij vanaf 1 juni weer de reguliere podotherapiezorg gaan hervatten. Daarbij hoort wel een nieuw beleid en opgewaardeerd protocol.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom kunnen er vanaf heden weer afspraken gemaakt worden. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom indien mogelijk alléén naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Voor vragen zijn wij bereikbaar op 0348- 460 507 of secretariaat@debewegingsexpert.nl

G. Heijgele en het team van de BewegingsExpert