Correlatie tussen gebruik mobiele telefoon en aanhechtingsblessures bij kinderen?

In de praktijk zie ik veel kinderen met aanhechtingsblessures, waarbij de blessure aan de hiel het meeste voorkomt. Buiten het feit, dat een afwijkende voetstand een rol kan spelen in het hebben of krijgen van deze klachten, wist u ook, dat het gebruik van de mobiele telefoon, tv en tablet een rol kunnen spelen? Hoe zit dat nu precies en waarom is het beperken van blauw licht zo belangrijk.

Voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgen zorgt ervoor, dat er een goede botkwaliteit ontstaat. Op het moment dat het bot bepaalde vitamines en mineralen onvoldoende “binnen” krijgt, gaat het deze stoffen uit de pezen halen, die aanhechten aan het bot. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de pezen slechter wordt en daardoor vatbaarder voor blessures. De belangrijkste stoffen zijn magnesium, melatonine en vitamine K.

Melatonine is een hormoon dat je lichaam aanmaakt onder invloed van licht en donker. Zodra het donker wordt, kan er melatonine vrijkomen in het lichaam. Wordt het licht, dan stopt de productie. Licht is een belangrijke factor die de melatonineproductie remt, met name blauw licht. Kinderen besteden tegenwoordig veel tijd achter hun mobiele telefoon, tv en tablet, wat een negatief effect heeft op de hoeveelheid melatonineaanmaak.

Door het innemen van melatoninepillen kan het kind slaperig worden, maar dat effect wordt na een aantal weken minder. Wat veel mensen niet weten is dat melatonine vooral invloed heeft op het tijdstip waarop dat bij het kind wordt aangemaakt. Stel dat melatonineaanmaak laat is, dan kan dat ervoor zorgen dat uw kind moeite heeft met inslapen. Als het kind een melatoninepil vroeg in de avond inneemt, dan kan het de melatonineproductie verplaatsen. Een eenmalig tablet, kortwerkend, stimuleert dan de melatonineaanmaak op een vroeger tijdstip. Dat is het idee erachter, alleen als men het gaat gebruiken zonder dat men weet of dat wel of niet het probleem is, weet men niet op welk tijdstip het kind het moet innemen. En dat geeft een verdere verstoring van de aanmaak van de melatonine.

Dat betekent dat de aanmaak van melatonine voornamelijk gestimuleerd kan worden door blauw licht te vermijden in de avond, dus mijn advies om het mobieltje of tablet  ’s avonds 2-3 uur voor het slapen gaan opzij te leggen bij kinderen.”

 

 

Deel dit berichtCorona maatregelen

Middels dit bericht willen wij u op de hoogte brengen, dat wij vanaf 1 juni weer de reguliere podotherapiezorg gaan hervatten. Daarbij hoort wel een nieuw beleid en opgewaardeerd protocol.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom kunnen er vanaf heden weer afspraken gemaakt worden. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom indien mogelijk alléén naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Voor vragen zijn wij bereikbaar op 0348- 460 507 of secretariaat@debewegingsexpert.nl

G. Heijgele en het team van de BewegingsExpert